Nyomtatás

Tájékoztatás

- .

Tisztelt Kedvezményezett!

 

Ezúton hívom fel a figyelmét a Vidékfejlesztési Program keretében igénybevett támogatáshoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettsége teljesítésére.

 

A Vidékfejlesztési Program LEADER fejezetéhez kapcsolódó támogatás igénybevétele esetén a mindenkor hatályos tájékoztatóban foglaltaknak megfelelő tájékoztató elemeket szükséges megjeleníteni többek között a támogatásból finanszírozott nyomtatott és elektronikus kiadványokon, nyilvános szereplések alkalmával, valamint az irodában az útmutatóban meghatározott paraméterekkel rendelkező projekttáblát kell kihelyezni.

 

A kapcsolódó útmutató elérhető a palyazat.gov.hu weboldalon a Vidékfejlesztési Program (VP) cím alatt a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” pontban, vagy a „VP KTK 2020”rövidítéssel.

 

Kérem, hogy a tájékoztatási kötelezettségének a teljes projekt végrehajtás során szíveskedjék eleget tenni, amelynek megtörténtét a kifizető ügynökség és a támogatás felhasználását vizsgáló más szervezetek ellenőrei a projekt időtartama alatt ellenőriznek.

 

Együttműködését megköszönve:

 

Magyar Államkincstár