Nyomtatás

Tájékoztatás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) történő regisztráció kapcsán

- .

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 35. § (6) bekezdése értelmében minden, a Kbt. 5. § (1) bekezdés szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezet legkésőbb 2018. március 1-jéig köteles az EKR-ben történő regisztrációját kezdeményezni. A 424/2017 Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése rögzíti, hogy az ajánlatkérők regisztrációja a Közbeszerzési Hatóság jóváhagyásához kötött.

 

A Közbeszerzési Hatóság - a jogszabályban előírtaknak megfelelően - csak akkor hagyja jóvá a regisztrációs kérelmet, ha a szervezet

a) önálló jogalanyisággal rendelkezik,

b) a Kbt. szerint önálló ajánlatkérőnek minősül.

A Közbeszerzési Hatóság ellenőrizheti az EKR ajánlatkérői nyilvántartásában az ajánlatkérői jogalap megfelelő kiválasztását, az ajánlatkérőt felszólíthatja ennek javítására, és amennyiben az ajánlatkérő ennek nem tesz eleget a Közbeszerzési Hatóság elnöke a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását kezdeményezheti.

Fentiek alapján felhívjuk minden érintett ajánlatkérő figyelmét az EKR-ben történő ajánlatkérői regisztráció mielőbbi kezdeményezésére, tekintettel a regisztrációt követő jóváhagyási folyamatra, hogy legkésőbb 2018. március 1-ig minden ajánlatkérő jóváhagyott regisztrációval rendelkezzen az EKR-ben.

Felhívjuk a figyelmet, hogy 2018. április 15-től – az EKR kötelező bevezetésétől – csak az EKR-ben jóváhagyott regisztrációval rendelkező ajánlatkérők indíthatnak közbeszerzési/koncessziós/Kbt. 117. §-a szerinti eljárást.

A regisztráció az https://ekr.gov.hu oldalon kezdeményezhető.

A természetes személy (felhasználó) regisztrációját követően, az EKR-be belépve, elérhetőek a „Támogatás” menüpont alatt az e-learning tananyagok, illetve a Felhasználói kézikönyvek, melyek további segítséget nyújtanak a regisztrációhoz, és a rendszer használatához.