Nyomtatás

Felkérés kutatásban való részvételre

Tisztelt Hölgyem / Uram!


A LEADER akciócsoportok valamennyi EU tagállamban kulcsszerepet játszanak a vidékfejlesztés működésében. Kérdőívünk a vidékfejlesztési LEADER akciócsoportok intézményesülését vizsgálja egy, az Eszterházy Károly Főiskola Földrajz és Környezettudományi Intézetében folyó kutatási projekt keretében. A vizsgálat célja, hogy a Kelet-Közép-Európában működő akciócsoportok működési kereteit összevethessük egymással, illetve a nyugat-európai példákkal. A kérdésekre való válaszadás természetesen önkéntes és név nélküli, de minél több választ ad, annál pontosabb kutatási eredményeket kaphatunk. A kutatási eredményekről szóló tanulmányok, illetve összefoglalók mindenki számára olvashatók lesznek a geonature.uni-eger.hu honlapon.


Kérem, támogassa válaszaival kutatásunkat!


Üdvözlettel:
Dr. Patkós Csaba intézetigazgató, főiskolai docens Eszterházy Károly Egyetem, Eger Földrajz és Környezettudományi Intézet

A kérdőív kitöltséhez kérem, kattintson az alábbi linkre: 
LEADER HACS-ok intézményesülése - Magyarország
Nyomtatás

Az Irányító Hatóság elfogadta 2014-2020 tervezési időszakra szóló Helyi fejlesztési Stratégiánkat

Örömmel tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy megérkezett az Irányító Hatóság jóváhagyása, amely véglegesen elismeri akciócsoportunkat a 2014-2020-as tervezési időszakra LEADER HACS-ként, továbbá jóváhagyta a Helyi Fejlesztési Stratégiánkat.

Közösségünk megkapta a Helyi Fejlesztési Stratégia jóváhagyását! Az erről szóló dokumentumot ide kattintva olvashatja.
A Miniszterelnökségtől, mint Irányító Hatóságtól 2016.07.26-án megérkezett a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) szakmai értékelése, valamint a Helyi Akciócsoport Irányító Hatósági jóváhagyását tartalmazó dokumentum. A Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER HACS a 2014-2020-as időszakban 12 településen folytatja a megkezdett vidékfejlesztési munkát és a térségi fejlesztéseket. A HFS alapján kiírásra kerülő LEADER célterületek alapjaiban már megtekinthetőek honlapunkon. Az aktuális pályázati rendszerről hamarosan tájékoztatást nyújtunk honlapunk, illetve a közösségi Facebook oldalunk segítségével!

Várhatóan 2017 első negyedévében írjuk ki a 2016-2020 közötti időszakra vonatkozóan a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia LEADER pályázatait. A rendelkezésre álló 314,5 millió Ft támogatásra a HACS térség 12 településének vállalkozói, önkormányzatai, civil szervezetei, egyházi-közösségei nyújthatják be pályázataikat.

Nyomtatás

Helyi Fejlesztési Stratégia 2014 - 2020

A Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a 2016. június 10-ére összehívott Közgyűlésén a tagok jóváhagyása mellett elfogadta a 2014-2020-as időszakban a működési területére vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégiáját.

A stratégia  elérhető a weboldalunkon, kérjük Önöket, hogy tekintsék át a dokumentumban foglaltakat.

hfs 2014 2020

Nyomtatás

Módosult a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukcióját, többfunkciós közösségi tér létrehozását, fejlesztését, energetikai korszerűsítését támogató felhívás benyújtási ideje

Tájékoztatjuk a támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című (VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú) felhívás beadásának kezdő időpontja 2016. április 21-re módosult.

 

Kapcsolódó pályázat:

Nyomtatás

Adója 1%-ával támogassa a hatvani járás fejlődését!

Tisztelt Látogatóink és Támogatóink!

Kérjük, személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával járuljon hozzá, hogy a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület hatékonyabban segíthesse térségünk településeinek fejlődését!

Adószámunk: 18592223-1-10

Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület!

Nyomtatás

A műhelynapok és a projekt adatlapok rövid, tömör összefoglalása

A műhelynapok és a projekt adatlapok rövid, tömör összefoglalása

1.A HFS elkészítését megalapozó megtartott képzések száma, címe, témaköre

Négy alkalommal tartottunk HFS előkészítését megalapozó képzést, melyeket műhelynapként hirdettünk meg, Petőfibányán, Ecséden, Boldogon és Hatvanban, melyek a 2014-2020-as időszakot megalapozó tervezési kérdések témaköreit foglalta magában.

 

2. A HFS elkészítését segítő képzéseken résztvevők száma partnerségi szektor szerint (önkormányzati, civil-, vállalkozói szféra) település szerint

Esemény Időpont Megjelentek száma civil vállalkozó önkor-mányzat Település

HFS tervezési műhelynap

2016.01.13. 15:00 10 5 4 1 Heréd, Hort, Nagykökényes, Csány, Petőfibánya, Apc
HFS tervezési műhelynap 2016.01.20. 15:00 13 6 3 4 Csány, Hort, Petőfibánya, Zagyvaszántó

HFS tervezési műhelynap

2016.01.25. 15:00 7 6 1   Ecséd, Hort, Csány, Boldog

HFS tervezési műhelynap

2016.01.28. 15:00 13 3 1 9 Boldog, Zagyvaszántó, Lőrinci Apc
Összesen   43 18 9 16  

A HFS elkészítését segítő képzéseken résztvevők száma településenként, partnerségi szektor szerint

 Település Civil Vállalkozás Önkormányzat Összesen
Apc 0 1 0 1
Boldog 1 0 11 12
Csány 0 1 0 1
Ecséd 3 1 0 4
Hatvan 2 0 0 2
Heréd 0 1 0 1
Hort 1 0 0 1
Lőrinci 4 0 0 4
Petőfibánya 1 3 7 11
Zagyvaszántó 5 1 0 6
Összesen 17 8 18 43

3. HFS alátámasztását szolgáló elkészült tanulmányok (elemzések, adatgyűjtések) címe, témaköre

A Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a korábbi és a mostani tervezési időszakban sem készített és készíttetett önálló tanulmányokat.

Magyarország Kormányának VP-19.1-15. sz. Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatás c. felhívásával viszont az volt a célja, hogy az előzetes LEADER Helyi Akciócsoport elismeréssel rendelkező szervezetek elkészítsék a HACS területének Helyi Fejlesztési Stratégiáját. 

Az ehhez rendelkezésre bocsátott segítség a TeIR szakrendszer főoldalán a Nyilvános Alkalmazások között található „HFS terezését támogató alkalmazás” hivatkozás használata volt. Az alkalmazás segítségével lehetőség nyílt a HFS-t összeállító csoportnak, hogy összegezze a területi lehatározás mentén a Zagyvaság LEADER HACS térszerkezeti-, környezeti adottságait, kulturális erőforrásait, a táradalom állapotát, a gazdaság helyzetét s így a megfelelő mutatószámok segítségével következtetéséket és megállapításokat tegyen a HACS által lefedett terület jellemzőire.

A Zagyvaság LEADER HACS településeinek Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény értelmében el kellett készíteniük Helyi Esélyegyenlőségi Programjukat (HEP), melyek megismerése szintén segítséget nyújtott a LEADER HACS tervező csoportjának abban, hogy reális képet kapjon a települések állapotáról e témában. A HEP-ek segítségével segítséget kaphatunk arra, hogy a HFS-ben is bemutatásra kerüljenek azokat a törekéveseket és megoldások, válaszok melyek célja a vidéki szegénység, a hátrányos megkülönböztetés és kirekesztettség oldása.

A HFS elkészítésénél számos segítséget kaptunk a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályától, és a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hatvani Irodájától az ott megjelenő statisztikák, kimutatások, adatok rendelkezésre bocsátásával.

„A területfejlesztésről és területrendezésről” szóló 1996. évi XXI. törvény. 13. § (2) bekezdésének b) pontjában megfogalmazottak alapján készült el korábban a „Heves Megyei Területfejlesztési Koncepció (2014-2020)”c. dokumentum.  A program átfogó és specifikus céljainak megismerése szintén nagy segítséget jelentett a tervezési munka során.

Magyarország Kormányának 1184/2013 (IV.9.) határozata alapján elindult a Bejárható Magyarország Program (továbbiakban: BMP), mely az egyik legnagyobb potenciállal rendelkező hazai kezdeményezés. A Program a természetjárás legtágabb körű értelmezésével határozza meg a szabadban megvalósítható, a környezetvédelmet, és honismeretet előtérbe helyező tevékenységeket, és fontosnak tartja - az ezekhez szükséges feltételek javítása mellett - a programnak az oktatásba- és továbbképzésekbe, valamint a turizmus- és gazdaságfejlesztési koncepciókba történő integrálását is. A Bejárható Magyarország Programnak, mint egységes módszertannal rendelkező, integrált aktív– és kulturális turizmust ösztönző program is nagy segítséget nyújtott a tervezés során a tervező csoportnak.

A HFS elkészítése során azonban a fenti tanulmányok és dokumentumokon kívül a Zagyvaság LEADER HACS munkaszervezetének dolgozói több alkalommal folytattak egyeztetést a területen működő önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozások képviselőinek bevonásával, ahol a HACS tagjai, vagy a HACS területén működő szervezetek képviselői projektötleteiket, kívánságaikat elmondhatták és megfogalmazhatták. Ötleteket és javaslataikat ezen alkalmakkor ismertethették meg egymással és a HACS munkaszervezetének munkatársaival, akik igyekeztek a HFS-ben megjeleníteni az elhangzó ötletet. A beszélgetéseken kívül a projekt adatlapokat is személyes megbeszéléseken készítették el partnereink, melyek minden területről segítséget nyújtottak a HFS elkészítésében.

A Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a fent említett programokat és dokumentumokat szem előtt tartva, valamint a Zagyvaság VKE tervezői csoportjának több alkalommal történő egyeztetetése után alkotta meg „A Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020” c. dokumentumát, dolgozta ki a térségben fazonosított problémákra adott válaszát és intézkedéseit.

4. A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre

A Helyi Fejlesztési Stratégia tervezetének elkészítéséig folyamatos konzultációs lehetőséget biztosítottunk a HACS munkaszervezetének irodájában (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 3.), valamint a
tervezési időszak első mérföldkövéhez való eljutásig műhelynapokat (fórumoka)t szerveztünk a térségben, melyen civil szervezetek, önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok képviselői és vállalkozók vettek részt.  A korábbi évek során tapasztaltakhoz képest az érdeklődők száma sajnos alacsonyabb volt. Tapasztalatunk szerint a személyes megbeszélés kedveltebb módszer az írásos felmérésnél, így a tervezői csoport tagjai előre egyeztetett időpontokban keresték fel a potenciális partnereket (települések polgármesterei, nemzetiségi önkormányzatok képviselői, civil szervezetek képviselői, gazdasági szféra szereplői). A projekt adatlapok kitöltésekor a partnereinkkel személyes megbeszélést szervezve végeztük munkánkat. Valamennyi megszólított partner véleményét, elképzelését valamint 2016. február 10-ig beérkezett projektötlet adatlap tapasztalatait a tervezői csoport feldolgozta és beépítette a cselekvési tervbe. (Megjegyzés: Munkánk során örömünkre szolgált, hogy a helyzetértékelés alapján a tervezői csoport előzetes elképzelései szinte egybe estek a partnerek igényeivel.) Tervezői csoport ülést: 6 alkalommal, Tervezői műhelynapot (Fórumot): 7 alkalommal, Projektgyűjtő megbeszélést: 8 alkalommal tartottunk. A megtartott konzultációk, fórumok témakörei általában általánosnak tekinthetőek, de minden alkalommal felvetődtek speciális kérdések is, többnyire gazdasági, társadalmi, környezeti témakörben.

5.A HFS elkészítését segítő konzultációkon, fórumokon résztvevők száma település és partnerségi szektor szerint (önkormányzat, civil-, vállalkozói szféra szerint)

 

A HFS előkészítését segítő konzultációkon, fórumokon résztvevők száma partnerségi szektorok szerint település megnevezéssel

Esemény Időpont Megje-lentek száma civil vállal-kozó önkor-mányzat Település
Projekt adatlap személyes megbeszélése 2015.08.27. 3 3     Nagykökényes, Zagyvaszántó, Lőrinci
Projekt adatlap személyes megbeszélése 2015.09.08. 5 1 4   Boldog, Lőrinci, Zagyvaszántó
Projekt adatlap személyes megbeszélése 2015.09.17. 3 3     Ecséd, Zagyvaszántó, Nagykökényes
Projekt adatlap személyes megbeszélése 2015.09.19. 4 2 2   Lőrinci, Zagyvaszántó
Projekt adatlap személyes megbeszélése 2015.09.30. 3 2 1   Boldog, Nagykökényes, Zagyvaszántó
HFS tervezői csoportülés 2015. 12. 10 7 4 2 1 Rózsaszentmárton, Petőfibánya, Boldog, Lőrinci

HFS tervezői csoportülés

2016.01.12. 15:00 10 5 4 1 Csány, Boldog, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó

HFS tervezési műhelynap

2016.01.13. 15:00 10 5 4 1 Heréd, Hort, Nagykökényes, Csány, Petőfibánya, Apc

HFS tervezői csoportülés

2016.01.19. 15:00 7 3 4   Boldog, Nagykökényes, Zagyvaszántó, Rózsaszentmárton
HFS tervezési műhelynap 2016.01.20. 10:00 9 5 2 2 Boldog, Nagykökényes, Kazár, Petőfibánya
HFS tervezési műhelynap 2016.01.20. 15:00 13 4 3 6 Csány, Hort, Petőfibánya, Zagyvaszántó

HFS tervezési műhelynap

2016.01.25. 15:00 7 6 1   Ecséd, Hort, Csány, Boldog

HFS tervezői csoportülés

2016.01.26. 15:00 9 5 4   Rózsaszentmárton, Kazár, Lőrinci, Boldog, Zagyvaszántó

HFS tervezési műhelynap

2016.01.28. 15:00 13 3 1 9 Boldog, Zagyvaszántó, Lőrinci Apc
Projekt adatlap személyes megbeszélése 2016.01.28. 4 3 1   Ecséd, Nagykökényes
Projekt adatlap személyes megbeszélése 2016.01.29. 3 2 1   Heréd, Nagykökényes
HFS tervezői csoportülés 2016. 02. 02. 15:00 7 4 2 1 Petőfibánya, Zagyvaszántó, Rózsaszentmárton, Boldog, Nagykökényes
HFS tervezési műhelynap / Projekt adatlap személyes megbeszélése 2016.02.04. 8 2 2 4 Hort, Ecséd, Nagykökényes, Petőfibánya
HFS tervező csoportülés 2016. 02. 05. 15:00 7 4 2 1 Petőfibánya, Zagyvaszántó, Rózsaszentmárton, Boldog, Nagykökényes
HFS tervező csoportülés 2016. 02. 10. 15:00 7 4 2 1 Petőfibánya, Zagyvaszántó, Rózsaszentmárton, Boldog, Nagykökényes
Projekt adatlap személyes megbeszélése 2016.02.10. 3 3     Petőfibánya
Közgyűlés 2016. február 11. 40 15 17 8 Petőfibánya, Zagyvaszántó, Rózsaszentmárton, Boldog, Nagykökényes, Heréd, Csány, Hort, Kerekharaszt, Lőrinci, Ecséd, Apc
Összesen   182 88 59 35  

A HFS előkészítését segítő konzultációkon, fórumokon résztvevők száma partnerségi szektorok szerint településenkénti bontásban

Nyomtatás

Megjelent a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukcióját, többfunkciós közösségi tér létrehozását, fejlesztését, energetikai korszerűsítést támogató felhívás

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című (VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú) felhívás.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 6/B fókuszterület: 26,9 milliárd Ft.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 28. naptól 2018.03. hó 27. napig van lehetőség.